Privacy Statement

I.v.m. de nieuwe privacy wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), is de bescherming van uw gegevens verder gewaarborgd.

Mede hierdoor heeft Voorne’s Bestratingen besloten uw gegevens niet aan derden te verstrekken voor bestellingen e.d., omdat uw gegevens hierdoor niet meer gewaarborgd kunnen worden.

Dit heeft tot gevolg dat u zelf bestellingen voor aan en afvoer van materialen moet uitvoeren.

Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van VOORNE’S BESTRATINGEN.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer: Voorne’s Bestratingen
Adres: Middelweg 14
Postcode + woonplaats: 3235 NN Rockanje

E-mail: voorne-bestratingen@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 0612406194
KvK: 52424774

Voorne’s Bestratingen is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en het voeren van de administratie van opdrachtgevers.
Voorne’s Bestratingen is verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Voorne’s Bestratingen is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Voorne’s Bestratingen, waaronder www.voorne-bestratingen.nl.

Voorne’s Bestratingen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de uitvoering van de overeenkomst, de klantenservice en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Voorne’s Bestratingen opgeslagen persoonsgegevens dienen alleen voor uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Voorne’s Bestratingen.
Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Voorne’s Bestratingen om de overeenkomst uit te voeren.

Voorne’s Bestratingen gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan.
Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen.
Bij een datalek neemt Voorne’s Bestratingen altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Voorne’s Bestratingen worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: van u persoonlijk uw naam, adres, postcode, vestigingsplaats en emailadres.
2) voor de uitvoering van de overeenkomst: van u persoonlijk uw naam, adres, postcode, vestigingsplaats en emailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
1) in het geval van het versturen van een vrijblijvende offerte: na 90 dagen;
2) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: zolang wettelijk vereist;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt Voorne’s Bestratingen gebruik van externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens.
In ieder geval zal zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Voorne’s Bestratingen.
Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn, indien dit wettelijk gezien is vereist, bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor mailing van nieuwsbrieven.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Bestellingen door Voorne’s Bestratingen, waarbij uw gegevens nodig zijn, kunnen alleen gedaan worden na schriftelijke toestemming en vrijwaring van u voor het gebruik van uw gegevens.

Het staat Voorne’s Bestratingen vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Voorne’s Bestratingen ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor H. Hoogvliet.
De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Voorne’s Bestratingen.
In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Voorne’s Bestratingen.